Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának 2014. december 12-i végzése – Luigi Macchia kontra Bizottság

(F-63/11. RENV. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak –Megsemmisítést követően a Törvényszék elé utalás – Határozott időre szóló szerződés meghosszabbításának elmaradása – Az adminisztráció mérlegelési jogköre – Nyilvánvaló mé

b alkalmazottakra vonatkozó

alkal

mazási feltételek 2. cikke a) pontja szerinti ideiglenes alkalmazotti szerződésének meghosszabbítását megtagadó hallgatólagos határozat megsemmisítése iránti kérelem.A végzés rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant és részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.L. Macchia maga viseli az F-63/11. sz., a T-368/12. P. sz., illetőleg az F-63/11. RENV. sz.

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és G. Gattinara meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikke a) pontja szerinti ideiglenes alkalmazotti szerződésének meghosszabbítását megtagadó hallgatólagos határozat megsemmisítése iránti kérelem.A végzés rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant és részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.L. Macchia maga viseli az F-63/11. sz., a T-368/12. P. sz., illetőleg az F-63/11. RENV. sz. ügyekben felmerült saját költségeit, valamint köteles viselni az F-63/11. sz. és az F-63/11. RENV. sz. ügyekben az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.Az Európai Bizottság maga viseli a T-368/12. P. sz. ügyben felmerült saját költségeit.