Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 december 2014 – Luigi Macchia / Commissie

(Zaak F-63/11 RENV)1

(Openbare dienst – Tijdelijk functionarissen – Terugverwijzing naar het Gerecht na vernietiging – Niet-verlenging van een overeenkomst voor bepaalde tijd – Beoordelingsbevoegdheid van de administratie – Kennelijke beoordelingsfout – Beroep kennelijk niet-ontvankelijk en kennelijk ongegrond)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Macchia (Rome, Italië) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Blot en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het stilzwijgend besluit om verzoekers overeenkomst van tijdelijk functionaris in de zin van artikel 2, sub a, RAP niet te verlengen

Dictum

Het beroep wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond verklaard.

Macchia zal zijn eigen kosten dragen in de zaken F-63/11, T-368/12 P en F-63/11 RENV en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie in de zaken F-63/11 en F-63/11 RENV.

De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen in zaak T-368/12 P.

____________

____________

1 PB C 226 van 30.7.2011, blz. 32.