Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. decembra 2014 – Luigi Macchia/Komisia

(vec F-63/11 RENV)1

(Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení – Neobnovenie zmluvy na dobu určitú – Voľná úvaha administratívy – Zjavne nesprávne posúdenie – Žaloba zjavne neprípustná a zjavne nedôvodná)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Macchia (Rím, Taliansko) (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie implicitného rozhodnutia neobnoviť žalobcovi zmluvu dočasného zamestnanca v zmysle článku 2 písm. a) PZOZ

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná.2.    Pán Macchia znáša svoje vlastné trovy konania vynaložené vo veciach F-63/11, T-368/12 P a F-63/11 RENV a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou vo veciach F-63/11 a F-63/11 RENV.3.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania vynaložené vo veci T-368/12 P.