Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 12 december 2014 – Luigi Macchia mot kommissionen

(Mål F-63/11 RENV) 1

(Personalmål – Tillfälligt anställda – Återförvisning till tribunalen efter upphävande – Beslut att inte förlänga ett tidsbegränsat anställningsavtal – Administrationens utrymme för skönsmässig bedömning – Uppenbart oriktig bedömning – Uppenbart att talan inte kan tas upp till sakprövning och att den är ogrundad)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Luigi Macchia (Rom, Italien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det tysta beslutet att inte förlänga sökandens avtal om tillfällig anställning enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Avgörande

Det är uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är helt ogrundad.

Luigi Macchia ska bära sina egna rättegångskostnader i målen F-63/11, T-368/12 P och F-63/11 RENV samt ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostander i målen F-63/11 och F-63/11 RENV.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader i mål T-368/12 P.

____________

____________

1 EUT C 226, 30.7./2011, s.32.