Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 10 декември 2014 г. — Turkington/Комисия

(Дело F-127/14)

(Публична служба – Длъжностни лица – Пенсии – Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема – Неоспорено в срок предложение за бонус към осигурителния стаж – Липса на ново и съществено обстоятелство – Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Stephen Turkington (Трир, Германия) (представител: A. Salerno, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Gattinara)ПредметИскане за отмяна на решението на Комисията, с което отказва да изчисли отново бонуса към пенсионните права, придобити от жалбоподателя по пенсионната схема на Съюза, въз основа на новите общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица.ДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Г-н Turkington понася собствените си разноски.