Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 10. prosince 2014 – Turkington v. Komise

(Věc F-127/14)1

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Převod nároků na důchod nabytých ve vnitrostátním důchodovém systému – Návrh na bonifikaci počtu let služby započitatelných pro důchod, který nebyl napaden ve stanovené lhůtě – Neexistence podstatných nových skutečností – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Stephen Turkington (Trevír, Německo) (zástupce: A. Salerno, advokát)Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci)Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterým bylo odmítnuto provedení nového výpočtu bonifikace nároků na důchod nabytých žalobcem v unijním důchodovém systému na základě nových obecných prováděcích ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků.Výrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.Stephen Turkington ponese vlastní náklady řízení.