Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 10. detsembri 2014. aasta määrus – Turkington versus komisjon

(kohtuasi F-127/14)

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste ülekandmine – Staažilisa ettepanek, mida ei ole tähtaja jooksul vaidlustatud – Uue ja o

ioniskeemis omandatud pensioniõ

iguste

staažilisa uuesti arvutamisest vastavalt ametnike personalieeskirjade VIII li

sa artiklite 11 ja 12 uutele üldistele rakendussätetele.Resoluts

ioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.Jätta S. Turkingtoni kohtukulud tema enda kanda.