Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 10.12.2014 – Turkington v. komissio

(Asia F-127/14)

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Kansallisessa eläkejärjestelmässä saavutettujen eläkeoikeuksien siirtäminen – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus, jota ei ole riitautettu ajoissa – Uutta ja olennaista seikkaa ei ole – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Stephen Turkington (Trier, Saksa) (edustaja: asianajaja A. Salerno)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota komission päätös, jolla kieltäydyttiin suorittamasta kantajan saavuttamien eläkeoikeuksien hyvittämistä unionin eläkejärjestelmässä koskevaa laskutoimitusta uudelleen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä soveltaen.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Stephen Turkington vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.