Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 10 december 2014 – Turkington / Commissie

(Zaak F-127/14)

(Openbare dienst – Ambtenaren – Pensioenen – Overdracht van in nationale pensioenregeling verworven pensioenrechten – Voorstel voor extra dienstjaren dat niet tijdig is betwist – Geen nieuw en substantieel feit – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Stephen Turkington (Trier, Duitsland) (vertegenwoordiger: A. Salerno, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om een nieuwe berekening te maken van de extra pensioenrechten die verzoeker in de pensioenregeling van de Unie heeft verworven krachtens de nieuwe algemene uitvoeringsbepalingen van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Ambtenarenstatuut

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Turkington zal zijn eigen kosten dragen.