Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 10 decembrie 2014 – Turkington/Comisia

(Cauza F-127/14)

(Funcție publică – Funcționari – Pensii – Transferul drepturilor de pensie dobândite într-un sistem de pensii național – Propunere de aplicare a unui spor la anii de plată a contribuțiilor necontestați în termen – Lipsa unui fapt nou și esențial – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Stephen Turkington (Trier, Germania) (reprezentant: A. Salerno, avocat)

Pârâtă: Comisia europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Gattinara, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei privind refuzul de a se efectua o nouă calculare a sporului la drepturile de pensie dobândite de reclamant în sistemul de pensii al Uniunii în temeiul noilor dispoziţii generale de executare referitoare la articolele 11 şi 12 din anexa VIII la Statutul funcţionarilorDispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.Domnul Turkington suportă propriile cheltuieli de judecată.