Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 10. decembra 2014 – Turkington/Komisija

(Zadeva F-127/14)

(Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Prenos pokojninskih pravic, pridobljenih v nacionalnem pokojninskem sistemu – Predlog za priznanje pokojninske dobe, ki ni bil pravočasno izpodbijan – Neobstoj novega bistvenega dejstva – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Stephen Turkington (Trier, Nemčija) (zastopnik: A. Salerno, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Gattinara)Predmet Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je zavrnila ponoven izračun bonusa pokojninskih pravic tožeče stranke v pokojninskem sistemu Unije na podlagi novih splošnih izvedbenih določb za člena 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike.Izrek1.    Tožba se kot očitno nedopustna zavrže.2.    S. Turkington nosi svoje stroške.