Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 10 december 2014 – Turkington mot kommissionen

(Mål F-127/14)

(Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring av pensionsrättigheter som har förvärvats i en nationell pensionsordning – Förslag om tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänsteår inte bestritt inom fristerna – Ny och väsentlig omständighet saknas – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stephen Turkington (Trier, Tyskland) (ombud: advokat A. Salerno)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Gattinara)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte företa en ny beräkning av tillgodoräkningen av pensionsrättigheter som sökanden förvärvat i unionens pensionssystem med tillämpning av de nya allmänna genomförandebestämmelserna avseende artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Stephen Turkington ska ersätta rättegångskostnaderna.