Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2014 – DE v. EMA

(Asia F-103/13)1

(Henkilöstö – EMA:n väliaikainen toimihenkilö – Arviointikertomus – Kumoamisvaatimus – Perusteluvelvollisuus – Ilmeinen arviointivirhe – Menettelysääntöjä ei ole rikottu)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: DE (Buckhurst Hill, Yhdistynyt kuningaskunta), (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan lääkevirasto (EMA) (asiamiehet: S. Marino, T. Jablonski ja N. Rampal Olmedo, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja A. Duron)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajasta ajanjaksolle 15.9.2010–15.9.2012 laaditun arviointikertomuksen kumoaminen.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

DE vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan lääkeviraston oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 367, 14.12.2013, s. 41.