Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 11. decembra spriedums – Colart u.c./Parlaments

(lieta F-31/14) 1

Civildienests – Personāla pārstāvība – Personāla komiteja – Personāla komitejas vēlēšanas – Tiesiskais regulējums par personāla pārstāvību Eiropas Parlamentā – Balsu skaitītāju kolēģijas kompetence – Sūdzību izskatīšanas procedūra balsu skaitītāju kolēģijā – Vēlēšanu rezultātu publicēšana – Balsu skaitītāju kolēģijā iesniegta sūdzība – Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts – Iepriekšējas sūdzības neiesniegšana iecēlējinstitūcijā – Tieša vēršanās Vispārējā tiesā – Nepieņemamība

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Philippe Colart (Bastogne, Beļģija) un citi (pārstāvis – ASalerno, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – O. Caisou-Rousseau un S. Alves)PriekšmetsPrasība atcelt 2013. gada oktobrī notikušās Eiropas Parlamenta personāla komitejas vēlēšanas, kuru rezultāti tika publicēti 2013. gada 28. novembrīRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā nepieņemamu;P. Colart un citi prasītāji, kuru vārdi ir minēti pielikumā, sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem;Eiropas Parlaments sedz pats savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina pusi no prasītāju tiesāšanās izdevumiem.