Language of document : ECLI:EU:F:2014:219

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a treia)

18 septembrie 2014

Cauza F‑149/12

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Invaliditate – Prestația de invaliditate – Reținere efectuată din prestația de invaliditate”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Marcuccio solicită printre altele anularea deciziilor Comisiei Europene cuprinse în cupoanele sale de pensie pentru lunile aprilie, mai și iunie 2012, de reținere de fiecare dată a 500 de euro din prestația sa de invaliditate, anularea deciziilor de respingere a reclamațiilor din 15 mai și din 10 iulie 2012, precum și anularea deciziei din 14 august 2012 și obligarea Comisiei la rambursarea sumelor reținute, majorate cu dobânzi de întârziere

Decizia:      Respinge acțiunea în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată. Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

Acțiune introdusă de funcționari – Hotărâre de anulare – Efecte – Anularea unei hotărâri a Tribunalului Funcției Publice care anulează decizia de pensionare a unui funcționar și care obligă instituția la repararea prejudiciului suferit – Restituirea sumelor plătite fără a fi datorate

Anularea, chiar în parte, de către Tribunalul Uniunii a unei hotărâri sau a unei ordonanțe a Tribunalului Funcției Publice are ca efect anularea dispozițiilor prin care acesta a statuat în respectiva hotărâre sau ordonanță.

Astfel, hotărârea Tribunalului Uniunii de anulare a hotărârii Tribunalului Funcției Publice prin care acesta a anulat decizia de pensionare a unui funcționar și a obligat instituția vizată să îi plătească o anumită sumă pentru repararea prejudiciului suferit din cauza acestei decizii a determinat dispariția temeiului legal pe care se întemeia creanța deținută de funcționar asupra instituției.

În aceste condiții, funcționarul trebuie să dea curs cererii instituției de restituire a sumei plătite fără a fi datorată.

(a se vedea punctele 27-30)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Hotărârea Comisia/Marcuccio, T‑20/09 P, EU:T:2011:257, punctul 2

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea De Nicola/BEI, F‑63/12, EU:F:2013:169, punctul 24