Language of document : ECLI:EU:T:2014:154

Presuda Općeg suda (drugo vijeće) od 25. ožujka 2014. – Deutsche Bank protiv OHIM‑a (Leistung aus Leidenschaft)

(predmet T‑539/11)

„Žig Zajednice – Prijava verbalnog žiga Zajednice Leistung aus Leidenschaft – Žig koji se sastoji od reklamnog slogana – Apsolutni razlozi odbijanja – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Jednakost postupanja – Obveza obrazlaganja – Dokazni elementi prvi put predani pred Općim sudom“

1.                     Žig Zajednice – Postupovne odredbe – Obrazloženje na kojem se temelje odluke – Članak 75. prva rečenica Uredbe br. 207/2009 – Doseg istovjetan onome članka 296. UFEU‑a (čl. 296. UFEU‑a; Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 75. prva rečenica) (t. 13.)

2.                     Žig Zajednice – Definicija i stjecanje žiga Zajednice – Apsolutni razlozi za odbijanje – Odvojeno ispitivanje razlogâ za odbijanje za svaki proizvod ili uslugu na koje se odnosi prijava za registraciju – Obveza obrazlaganja odbijanja registracije – Doseg (Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 7. st. 1. i čl. 75.) (t. 14., 15.)

3.                     Žig Zajednice – Definicija i stjecanje žiga Zajednice – Apsolutni razlozi za odbijanje – Žigovi koji nemaju razlikovni karakter – Žigovi koji se sastoje od reklamnih slogana – Oglašavačka formula laskave naravi (Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 7. st. 1. t. (b)) (t. 29.)

4.                     Žig Zajednice – Definicija i stjecanje žiga Zajednice – Apsolutni razlozi za odbijanje –Nepostojanje razlikovnog karaktera znaka – Žig koji se sastoji od više elemenata – Mogućnost nadležnog tijela da ispita svaki od sastavnih elemenata žiga – Potreba uzimanja u obzir globalne percepcije kombinacije od strane relevantne javnosti (Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 7. st. 1. t. (b)) (t. 36.)

5.                     Žig Zajednice – Definicija i stjecanje žiga Zajednice – Apsolutni razlozi za odbijanje – Žigovi koji nemaju razlikovni karakter – Verbalni žig Leistung aus Leidenschaft (Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 7. st. 1. t. (b)) (t. 41.‑47.)

6.                     Žig Zajednice – Definicija i stjecanje žiga Zajednice – Ocjena mogućnosti registracije znaka – Uzimanje u obzir isključivo propisa Zajednice – Ranija registracija žiga u određenim državama članicama ili državama nečlanicama – Odluke koje ne obvezuju instancije Zajednice (t. 53.)

7.                     Žig Zajednice – Odluke Ureda – Načelo jednakog postupanja – Načelo dobre uprave – Ranija praksa Ureda (t. 61.‑63.)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM‑a od 3. kolovoza 2011. (predmet R 188/2011 4), koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka Leistung aus Leidenschaft kao žiga Zajednice.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Deutsche Banku AG nalaže se snošenje troškova.