Language of document :

A Conseil d'État (Belgium) által 2014. december 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides kontra Mostafa Lounani

(C-573/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Ellenérdekű fél: Mostafa Lounani

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről [helyesen: feltételeire] és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv1 12. cikke (2) bekezdésének c) pontját, hogy az az abban szereplő kizárási kikötés alkalmazása érdekében szükségképpen megköveteli, hogy a menedékkérőt a belga jogba a loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes (a terrorista bűncselekményekről szóló, 2003. december 19-i törvény) által átültetett, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat2 1. cikkének (1) bekezdésében foglalt terrorista bűncselekmények valamelyikéért ítéljék el?

Nemleges válasz esetén a megtámadott, a Conseil du contentieux des étrangers által 2013. február 12-én hozott 96.933. sz. ítélet 5.9.2. pontjában hivatkozottakhoz hasonló, a tribunal correctionnel de Bruxelles 2006. február 16-i ítéletében az ellenérdekű félnek felrótt tények, amelyek miatt terrorista szervezetben való részvétel miatt elítélték, az 2004/83/EK irányelv 12. cikke (2) bekezdése c) pontjának értelmében az Egyesült Nemzetek céljaival és alapelveivel ellentétes cselekményeknek minősíthetők?

Egy nemzetközi védelmet kérő személy terrorista szervezetben való részvétele miatti kizárásának vizsgálata során a terrorista szervezet irányító tagjaként való elítélés - annak megállapítása mellett, hogy a nemzetközi védelmet kérő személy nem követett el és nem is kísérelt meg elkövetni terrorista cselekményt, valamint ezzel nem is fenyegetőzött - elegendő-e ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy fennáll a 2004/83/EK irányelv 12. cikkének (3) bekezdése értelmében vett, a kérelmezőnek felróható részvétel vagy felbujtás, vagy egyedileg meg kell vizsgálni az ügy tényállását, és bizonyítani kell a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott terrorista bűncselekmény elkövetésében való részvételt, illetve terrorista bűncselekményre való felbujtást?Egy nemzetközi védelmet kérő személy terrorista szervezetben való részvétele, adott esetben irányítóként való részvétele miatti kizárásának vizsgálata során a 2004/83/EK irányelv 12. cikkének (3) bekezdése értelmében vett részvételnek vagy felbujtásnak a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott terrorista bűncselekmény elkövetésére kell vonatkoznia, vagy az vonatkozhat az említett kerethatározat 2. cikkében hivatkozott terrorista csoportban való részvételre is?A terrorizmus területén a nemzetközi védelemnek a 2004/8

3/EK irányelv 12. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott kizárása lehetséges akkor is, ha nem került sor a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1. cikkében meghatározott különlegesen kegyetlen erőszakos cselekmény elkövetésére, arra való felbujtásra vagy abban való részvételre?