Language of document :

2014 m. gruodžio 11 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides / Mostafa Lounani

(Byla C-573/14)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Kita proceso šalis: Mostafa Lounani

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų1 12 straipsnio 2 dalies c punktas aiškintinas kaip reiškiantis, jog tam, kad būtų galima taikyti jame numatytą prieglobsčio nesuteikimo sąlygą, reikalaujama, kad prieglobsčio prašytojas būtų buvęs nuteistas už teroristinius nusikaltimus, numatytus 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu2 , į Belgijos teisę perkelto 2003 m. gruodžio 19 d. įstatymu dėl teroristinių nusikaltimų, 1 straipsnio 1 dalyje?

2.    Neigiamo atsakymo į pirmąjį klausimą atveju, ar veikos, numatytos ginčijamo 2013 m. vasario 12 d. paskelbto Conseil du contentieux des étrangers sprendimo Nr. 96.933 5.9.2 punkte, kitai proceso šaliai inkriminuotos 2006 m. vasario 16 d. tribunal correctionnel de Bruxelles nuosprendžiu ir dėl kurių ji buvo nuteista už dalyvavimą teroristinės organizacijos veikloje, gali būti pripažintos Jungtinių Tautų siekiams ir principams prieštaraujančiais veiksmais, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/83/E 12 straipsnio 2 dalies c punktą?

3.    Ar nagrinėjant, ar tarptautinė apsauga nesuteiktina jos prašančiam asmeniui todėl, kad jis dalyvavo teroristinės organizacijos veikloje, nuosprendžio, kuriuo tarptautinės apsaugos prašantis asmuo nuteistas kaip teroristinės organizacijos vadovas, tačiau konstatuota, kad jis nepadarė, nebandė ir negrasino padaryti teroro akto, pakanka, kad būtų galima konstatuoti, jog šis prašytojas dalyvavo vykdant arba kurstė aktą, kuriuo jis kaltinamas, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/83/EB 12 straipsnio 3 dalį, ar reikia atskirai išnagrinėti konkretaus atvejo aplinkybes ir įrodyti dalyvavimą darant teroristinį nusikaltimą, apibrėžtą 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu 1 straipsnyje, arba kurstant jį daryti?4.    Ar nagrinėjant, ar tarptautinė apsauga nesuteiktina jos prašančiam asmeniui todėl, kad jis dalyvavo teroristinės organizacijos veikloje, nagrinėjamu atveju – kaip jos vadovas, Direktyvos 2004/83/EB 12 straipsnio 3 dalyje numatytas kurstymas arba dalyvavimas turi būti susijęs su teroristiniu nusikaltimu, kaip jis apibrėžtas 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu 1 straipsnyje, ar toks kurstymas ar dalyvavimas turi būti susijęs su dalyvavimu teroristinėje grupėje, numatytu minėto pamatinio sprendimo 2 straipsnyje?5.    Kalbant apie terorizmą, ar galima nesuteikti tarptautinės apsaugos, remiantis Direktyvos 2004/83/EB 12 straipsnio 2 dalies c punktu, jeigu nebuvo įvykdyta tokia smurtinė itin žiauri veika, kaip antai numatyta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475

/TVR dėl kovos su terorizmu 1 straipsnyje, nebuvo kurstyta ją padaryti ar dalyvauta ją darant?