Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Belgia) la 11 decembrie 2014 – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani

(Cauza C-573/14)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Recurent: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Intimat: Mostafa Lounani

Întrebările preliminare

Articolul 12 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate1 trebuie interpretat în sensul că implică în mod necesar, pentru a putea fi aplicată clauza de excludere pe care o prevede, ca solicitantul de azil să fi fost condamnat pentru una dintre infracțiunile de terorism prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului2 , care a fost transpusă în Belgia prin Legea din 19 decembrie 2003 privind infracțiunile de terorism?

În cazul unui răspuns negativ, fapte precum cele prevăzute la punctul 5.9.2. din hotărârea atacată, nr. 96.933, a Conseil du contentieux des étrangers, pronunțată la 12 februarie 2013, care sunt imputate intimatului prin hotărârea tribunal correctionnel de Bruxelles din 16 februarie 2006 și pentru care acesta a fost condamnat pentru participare la o organizație teroristă, pot fi considerate acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite, în sensul articolului 12 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2004/83/CE, citată anterior?

În cadrul examinării excluderii unui solicitant de la acordarea protecției internaționale ca urmare a participării sale la o organizație teroristă, condamnarea în calitate de membru de conducere al unei organizații teroriste, prin care se constată că solicitantul de protecție internațională nu săvârșise, nu încercase să săvârșească și nici nu amenințase că va săvârși un act terorist, este suficientă pentru a se putea constata existența unui act de participare sau de instigare, în sensul articolului 12 alineatul (3) din Directiva 2004/83/CE, imputabil solicitantului sau este necesar să se procedeze la o examinare individuală a faptelor cauzei și să se demonstreze participarea sau instigarea la săvârșirea unei infracțiuni de terorism definite la articolul 1 din Decizia-cadru 2002/475/JAI din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului?În cadrul examinării excluderii unui solicitant de la acordarea protecției internaționale ca urmare a participării sale la o organizație teroristă, dacă este cazul în calitate de conducător, actul de instigare sau de participare prevăzut la articolul 12 alineatul (3) din Directiva 2004/83/CE trebuie să privească săvârșirea unei infracțiuni de terorism astfel cum este definită la articolul 1 din Decizia-cadru 2002/475/JAI din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului sau poate privi participarea la un grup terorist, prevăzută la articolul 2 din decizia-cadru respectivă?În materie de terorism, excluderea de la acordarea protecției internaționale, prevăzută la articolul 12 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2004/83/CE, este posibilă în lipsa săvârșirii, a instigării sau a participării la un act violent, de o natură deosebit de crudă, astfel cum este prevăzut la articolul 1 din Decizia-cadru 2002/475/JAI din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului?

____________

____________

1     JO L 304, p. 12, Ediție special