Language of document : ECLI:EU:F:2014:201

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera întâi)

10 septembrie 2014

Cauza F‑41/09 DEP

Jacques Pierre Roumimper

împotriva

Oficiului European de Poliție (Europol)

„Funcție publică – Procedură – Stabilirea cheltuielilor de judecată”

Obiectul:      Cerere de stabilire a cheltuielilor de judecată depusă în temeiul articolului 92 din Regulamentul de procedură de domnul Roumimper în urma Hotărârii pronunțate în cauza Roumimper/Europol (F‑41/09, EU:F:2010:66)

Decizia:      Stabilește cuantumul cheltuielilor de judecată pe care Oficiul European de Poliție trebuie să le ramburseze domnului Roumimper la 1 343,18 euro, sumei respective aplicându‑i‑se dobânzi moratorii de la data comunicării prezentei ordonanțe până la data plății, rata acestora fiind calculată pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, aplicabilă în perioada sus‑menționată, majorată cu două puncte.

Sumarul ordonanței

Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Cheltuieli recuperabile – Elemente care trebuie luate în considerare – Acord privind onorariile între o parte și avocatul său – Excludere

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 91 lit. (b)]

Instanța Uniunii nu este abilitată să fixeze onorariile datorate de părți propriilor avocați, ci să stabilească cuantumul limită în care aceste onorarii pot fi recuperate de la partea obligată la plata cheltuielilor de judecată. În consecință, dovada plății cheltuielilor a căror recuperare este solicitată nu este necesară în vederea stabilirii de către Tribunal a cheltuielilor recuperabile.

Astfel, atunci când se pronunță cu privire la cererea de stabilire a cheltuielilor de judecată, instanța Uniunii nu are obligația de a lua în considerare un eventual acord încheiat în această privință între partea interesată și agenții sau consilierii săi.

În consecință, faptul că s‑a stabilit, potrivit unui acord încheiat între partea interesată și avocații săi, că partea interesată nu plătește niciun onorariu avocaților săi nu are vreun efect asupra dreptului reclamantului de a recupera cheltuielile de judecată efectuate în cadrul procedurii principale.

(a se vedea punctele 14, 19 și 20)

Trimitere la:

Curte: Ordonanța Leeuwarder Papierwarenfabriek/Comisia, 318/82, EU:C:1985:468, punctul 2; C.A.S./Comisia, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, punctul 13, și Ordonanța Kronofrance/Germania și alții, C‑75/05 P‑DEP și C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, punctul 30