Language of document : ECLI:EU:F:2014:204

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera întâi)

10 septembrie 2014

Cauza F‑39/09 DEP

Jacqueline Goddijn

împotriva

Oficiului European de Poliție (Europol)

„Funcție publică – Procedură – Stabilirea cheltuielilor de judecată”

Obiectul:      Cerere de stabilire a cheltuielilor de judecată depusă în temeiul articolului 92 din Regulamentul de procedură de doamna Goddijn după pronunțarea Hotărârii Goddijn/Europol (F‑39/09, EU:F:2010:65)

Decizia:      Stabilește cuantumul cheltuielilor care trebuie rambursate de Oficiul European de Poliție la 1 343,18 euro, sumei respective aplicându‑i‑se dobânzi moratorii, de la data comunicării prezentei ordonanțe până la data plății, rata acestora fiind calculată pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, aplicabilă în perioada sus‑menționată, majorată cu două puncte.

Sumarul ordonanței

Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Cheltuieli recuperabile – Elemente care trebuie luate în considerare – Acord privind onorariile încheiat între o parte și avocatul său – Excludere

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 91 lit. (b)]

Instanța Uniunii nu este abilitată să stabilească onorariile datorate de părți propriilor avocați, ci să stabilească cuantumul limită în care aceste onorarii pot fi recuperate de la partea obligată la plata cheltuielilor de judecată. Prin urmare, dovada plății cheltuielilor de judecată a căror recuperare este solicitată nu este necesară în vederea stabilirii de către Tribunal a cheltuielilor de judecată recuperabile.

Astfel, pronunțându‑se asupra unei cereri de stabilire a cheltuielilor de judecată, instanța Uniunii nu are obligația să ia în considerare un eventual acord încheiat în această privință între partea interesată și agenții sau consilierii săi.

În consecință, faptul că s‑a stabilit, pe baza unui acord între reclamant și avocații săi, că reclamantul nu plătește niciun onorariu avocaților, nu are vreun efect asupra dreptului reclamantului de a recupera cheltuielile de judecată efectuate în cadrul procedurii principale.

(a se vedea punctele 14, 19 și 20)

Trimitere la:

Curte: Ordonanța Leeuwarder Papierwarenfabriek/Comisia, 318/82, EU:C:1985:468, punctul 2; C.A.S./Comisia, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, punctul 13, și Ordonanța Kronofrance/Germania și alții, C‑75/05 P‑DEP și C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, punctul 30