Language of document : ECLI:EU:C:2014:172

Cauza C‑61/12

Comisia Europeană

împotriva

Republicii Lituania

„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Înmatricularea autovehiculelor – Articolele 34 TFUE și 36 TFUE – Directiva 70/311/CEE – Directiva 2007/46/CE – Conducere pe partea dreaptă într‑un stat membru – Obligația, în vederea înmatriculării, de a muta pe partea stângă sistemul de direcție al autoturismelor situat pe partea dreaptă”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 20 martie 2014

1.        Apropierea legislațiilor – Autovehicule – Procedură de omologare comunitară – Sisteme de direcție ale autovehiculelor – Directivele 2007/46 și 70/311 – Înmatricularea vehiculelor noi al căror sistem de direcție este situat pe aceeași parte precum sensul de circulație – Reglementare națională care impune pentru aceste vehicule, în vederea înmatriculării, mutarea volanului pe cealaltă parte – Inadmisibilitate

[Directiva 2007/46 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 4 alin. (3); Directiva 70/311 a Consiliului, art. 2a]

2.        Libera circulație a mărfurilor – Restricții cantitative – Măsuri cu efect echivalent – Înmatricularea unor vehicule de ocazie, înmatriculate anterior în alte stat membre, al căror sistem de direcție este situat pe aceeași parte precum sensul de circulație – Reglementare națională care impune pentru aceste vehicule, în vederea înmatriculării, mutarea volanului pe cealaltă parte – Inadmisibilitate – Justificare – Siguranță rutieră – Proporționalitate – Inexistență

(art. 34 TFUE)

1.        Condiționând înmatricularea pe teritoriul său a autoturismelor noi, al căror sistem de direcție este situat pe aceeași parte precum sensul de circulație, de mutarea volanului pe cealaltă parte, un stat membru nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul articolului 2a din Directiva 70/311 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sistemul de direcție al autovehiculelor și al remorcilor acestora și al articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2007/46 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective.

Sistemele de direcție ale vehiculelor fac în mod specific obiectul Directivei 70/311, al cărei articol 2a impune statelor membre să nu interzică, printre altele, înmatricularea vehiculelor „din motive legate de mecanismele de direcție”, dacă acestea respectă specificațiile din directiva menționată. Desigur, Directivele 2007/46 și 70/311 se referă la „[p]oziția volanului […] stânga/dreapta”, care trebuie indicată pe documentul informativ pentru omologarea vehiculelor. De asemenea, pe certificatul de conformitate trebuie efectuată mențiunea, potrivit căreia vehiculul este „destinat” conducerii pe partea dreaptă ori stângă. Totuși, aceste dispoziții nu pot viza elemente fundamentale ale construcției vehiculului precum amplasarea volanului, ci numai alte elemente precum echipamentele de iluminare și de ștergere a parbrizului sau dispozitivele de vedere indirectă ale vehiculelor. Într‑adevăr, adaptările care pot fi solicitate nu pot privi mutarea locului șoferului, ceea ce ar constitui o intervenție substanțială asupra arhitecturii de construcție a vehiculului, contrară literei și obiectivului Directivei 70/311, ci numai intervenții de mai mică anvergură.

În consecință, amplasarea locului șoferului, parte integrantă a sistemului de direcție al unui vehicul, intră sub incidența armonizării stabilite prin Directivele 2007/46 și 70/311, astfel încât statele membre nu pot solicita, pentru motive de siguranță, în vederea înmatriculării unui vehicul nou pe teritoriul lor, mutarea locului șoferului acestui vehicul pe partea opusă sensului de circulație.

(a se vedea punctele 44, 48, 50 și 52 și dispozitivul)

2.        Condiționând înmatricularea pe teritoriul său a autoturismelor de ocazie, înmatriculate anterior în alte stat membre, al căror sistem de direcție este situat pe aceeași parte precum sensul de circulație, de mutarea volanului pe cealaltă parte, un stat membru nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul articolului 34 TFUE.

O astfel de reglementare națională constituie o măsură cu efect echivalent restricțiilor cantitative la import interzisă prin articolul 34 TFUE, în măsura în care are drept efect împiedicarea accesului pe piața lituaniană al vehiculelor care sunt produse și înmatriculate legal în alte state membre. Totuși, poate fi justificată de cerințe imperative, cu condiția să fie de natură să asigure realizarea obiectivului urmărit și să nu depășească ceea ce este necesar pentru ca acest obiectiv să fie atins. Necesitatea de a asigura siguranța rutieră constituie un motiv imperativ de interes general de natură să justifice un obstacol în calea liberei circulații a mărfurilor.

Cu toate acestea, există mijloace și măsuri care aduc atingere mai puțin libertății de circulație a mărfurilor decât măsura în cauză și care, în același timp, sunt apte să reducă în mod considerabil riscul pe care îl poate implica circulația vehiculelor al căror volan est situat pe aceeași parte precum sensul de circulație. În această privință, statele membre dispun de o marjă de apreciere pentru a impune măsuri care ar fi apte, potrivit stării tehnicii, să asigure o vizibilitate suficientă, atât în spate, cât și în față, șoferului vehiculului. Prin urmare, măsura în cauză poate fi considerată ca fiind necesară pentru atingerea obiectivului urmărit și nu este compatibilă cu principiul proporționalității.

(a se vedea punctele 57-59, 68 și 69 și dispozitivul)