Language of document : ECLI:EU:C:2014:136

C‑457/12. sz. ügy

S.
kontra

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

és

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
kontra
G.

(a Raad van State [Hollandia] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„EUMSZ 20. cikk, EUMSZ 21. cikk (1) bekezdés és EUMSZ 45. cikk – A 2004/38/EK irányelv – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog – Kedvezményezettek – Uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagjának tartózkodási joga az e polgár állampolgársága szerinti tagállamban – Az állampolgársága szerinti tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgár – Szakmai tevékenység – Másik tagállamba való rendszeres utazás”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (nagytanács), 2014. március 12.

1.        Uniós polgárság – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – 2004/38 irányelv – Jogosultak – Uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagjai – Kizártság

(EUMSZ 21. cikk; 2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv)

2.        Személyek szabad mozgása – Munkavállalók – Az állampolgársága szerinti tagállamban lakóhellyel rendelkező, munkavállalóként rendszeresen másik tagállamba utazó uniós polgár – A családtagok tartózkodási joga – Feltétel – A tartózkodási jog megtagadásának a szabad mozgáshoz való jog tényleges gyakorlására vonatkozó visszatartó hatása – A nemzeti bíróság általi értékelés

(EUMSZ 45. cikk)

1.        Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38 irányelv rendelkezéseit akként kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, hogy valamely tagállam megtagadja a tartózkodási jogot uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagjától, amennyiben az említett uniós polgár az említett tagállam állampolgára, és ugyanebben a tagállamban rendelkezik lakóhellyel, de szakmai tevékenységének keretében rendszeresen egy másik tagállamba utazik.

E rendelkezések ugyanis kizárólag akkor biztosítanak saját tartózkodási jogot az uniós polgár javára és származékos tartózkodási jogot családtagjai számára, ha ezen uniós polgár a szabad mozgáshoz való jogát az állampolgársága szerinti tagállamon kívüli más tagállamban való letelepedés útján gyakorolta.

(vö. 34., 35. pont és a rendelkező rész)

2.        Az EUMSZ 45. cikket akként kell értelmezni, hogy az az uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagjának származékos tartózkodási jogot biztosít az uniós polgár állampolgársága szerinti tagállamban, ha az említett uniós polgár ezen utóbbi államban rendelkezik lakóhellyel, de az említett rendelkezés értelmében vett munkavállalóként rendszeresen egy másik tagállamba utazik, amennyiben e tartózkodási jognak a harmadik állam állampolgárságával rendelkező személytől való megtagadása visszatartó hatással van az érintett munkavállaló EUMSZ 45. cikkből eredő jogainak tényleges gyakorlására, aminek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata.

E tekintetben az a körülmény, hogy az érintett, harmadik állam állampolgárságával rendelkező személy viseli gondját az uniós polgár gyermekének, tekinthető olyan releváns tényezőnek, amelyet a nemzeti bíróságnak figyelembe kell vennie. Azonban önmagában az a tény, hogy kívánatosnak tűnhet, hogy a gyermek gondozását a harmadik állam állampolgárságával rendelkező személy biztosítsa, aki az uniós polgár házastársának egyenesági felmenője, önmagában nem elegendő a visszatartó jelleg megállapításához.

(vö. 43., 44., 46. pont és a rendelkező rész)