Language of document : ECLI:EU:F:2014:253

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2014. november 25.

F‑82/11. DEP. sz. ügy

Nicolaos Loukakis és társai

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Eljárás – Költségek megállapítása”

Tárgy:      A személyzeti szabályzatnak a tényállás idején hatályban lévő változata 92. cikkének (1) bekezdése alapján N. Loukakis és 18 másik felperes által a Loukakis és társai kontra Parlament ítélethez (F‑82/11, EU:F:2013:139) kapcsolódó, költségek megállapítása iránt benyújtott kérelem.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlament által az F‑82/11. sz. ügyben megtérítendő költségek címén N. Loukakis és az ítélet mellékletében szereplő többi felperes részére megtérítendő teljes összeget 20 097 euróban határozza meg.

Összefoglaló

1.      Bírósági eljárás – Költségek – Megállapítás – Megtérítendő költségek – Fogalom – A feleknél szükségszerűen felmerült költségek – A Közszolgálati Törvényszék előtti eljárásban végrehajtott cselekménynek minősíthető ügyvédi szolgáltatások szükségszerű jellege

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont)

2.      Bírósági eljárás – Költségek – Megállapítás – Figyelembe veendő elemek – Ugyanazon ügyvédnek a jogvita szempontjából releváns, pert megelőző szakaszban való közreműködése – A peres eljárás szempontjából szükséges felkészülési idő csökkentése – A tanácsadó munkájának mértéke – A beadványok mennyiségével fennálló kapcsolat – Hiány

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont)

1.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 91. cikkének b) pontja értelmében a megtérítendő költségek egyrészt a Közszolgálati Törvényszék előtt az eljárással kapcsolatban felmerült, másrészt a szükségszerű költségekre korlátozódnak.

E tekintetben abból a tényből, hogy az ügyvéd keresetlevelet nyújtott be, válaszbeadványt és észrevételeket fogalmazott, valamint részt vett a tárgyaláson, megállapítható, hogy az ügyvéd valóban teljesítette a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárással kapcsolatban szükséges cselekményeket és munkákat.

(lásd a 25. és 26. pontot)

Hivatkozás:

Közszolgálati Törvényszék: Martinez Erades kontra EKSZ végzés, F‑64/12, EU:F:2013:111, 21. pont.

2.      Az uniós bíróságot nem köti a költségek megtérítését kérő fél által benyújtott elszámolás. Kizárólag az eljárás szempontjából objektíve szükségszerűnek minősíthető munkaórák összmennyiségét kell figyelembe vennie.

Ha viszont a felperes ügyvédje már a jogvitát megelőző eljárások vagy intézkedések során közreműködött, akkor a Közszolgálati Törvényszék azt is figyelembe veszi, hogy az ügyvéd ismeri a jogvitában releváns elemeket, ami megkönnyítheti a munkáját, és csökkentheti a peres eljáráshoz szükséges felkészülés idejét.

Végül a munkadíj összegének nem kell feltétlenül a fél tanácsadója által benyújtott beadványok hosszúságától függenie, nem lehet ugyanis abból kiindulni, hogy a beadványok hosszúsága főszabály szerint nagymértékű munkának feleltethető meg.

(lásd a 32., 33. és 38. pontot)

Hivatkozás:

Elsőfokú Bíróság: IPK‑München kontra Bizottság végzés, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, 59. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

Közszolgálati Törvényszék: Suvikas kontra Tanács végzés, F‑6/07. DEP, EU:F:2009:74, 26. pont; Schönberger kontra Parlament végzés, F‑7/08. DEP, EU:F:2010:32, 29. pont; Missir Mamachi di Lusignano kontra Bizottság végzés, F‑50/09. DEP, EU:F:2012:147, 21. pont.