Language of document : ECLI:EU:F:2014:249

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKE HARMADIK TANÁCSA ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2014. november 17

F‑126/13. sz. ügy

Yannick Durand

kontra

Európai Bizottság

„A jogvita egyezség útján történő rendezése – Az eljárási szabályzat 91. cikkének (1) bekezdése – A Törvényszék előtti eljárás feleinek egyezsége – Törlés”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Y. Durand egyrészt azon 2013. május 21‑i határozat megsemmisítését kéri, melynek értelmében a családi ellátásokat közvetlenül a volt feleségének, gyermek anyjának utalják, másrészt a panaszát elutasító 2013. szeptember 23‑i határozat megsemmisítését. Ugyanezen keresetlevélben Y. Durand azt is kéri, hogy az Európai Bizottságot kötelezzék az említett családi ellátások teljes összegének részére történő megfizetésére.

Határozat:      A harmadik tanács elnöke elrendelte az F‑126/13. sz., Durand kontra Bizottság ügynek a Közszolgálati Törvényszék nyilvántartásából való törlését. Y. Durand és az Európai Bizottság a köztük létrejött egyezségnek megfelelően viselik a költségeket. Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – A Közszolgálati Törvényszék előtti jogvita egyezség útján történő rendezése – Az egyezség létrejöttének az előadó bíró és a hivatalvezető által aláírt külön iratban történő megállapítása

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, (1) bekezdés)

A jogvita egyezség útján történő rendezése keretében a felek között a Közszolgálati Törvényszék előtt létrejött megállapodást az előadó bíró, valamint a hivatalvezető által aláírt külön iratban lehet rögzíteni, a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 91. cikke (1) bekezdésének megfelelően, különösen olyan esetben, amikor e megállapodás tartalma a felperes volt feleségének a hozzájárulását is magában foglalja.

(lásd a 7. pontot)