Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 18. prosince 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Retten i Kolding, Civilretten - Dánsko) – FOA, jednající jménem Karstena Kaltofta v. Kommunernes Landsforening (KL), jednající jménem Billund Kommune

(Věc C-354/13)1

„Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Propouštění – Důvod – Obezita zaměstnance – Obecná zásada zákazu diskriminace na základě obezity – Neexistence – Směrnice 2000/78/ES – Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – Zákaz jakékoli diskriminace na základě zdravotního postižení – Existence ‚zdravotního postižení‘“

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Retten i Kolding, Civilretten

Účastníci původního řízení

Žalobce: FOA, jednající jménem Karstena Kaltofta

Žalovaný: Kommunernes Landsforening (KL), jednající jménem Billund Kommune

Výrok

Unijní právo musí být vykládáno v tom smyslu, že nezakotvuje obecnou zásadu zákazu diskriminace na základě obezity jako takové v zaměstnání a povolání.

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, musí být vykládána v tom smyslu, že obezita zaměstnance je „zdravotním postižením“ ve smyslu této směrnice, pokud tato obezita způsobuje omezení vyplývající především z dlouhodobých fyzických, duševních nebo psychických postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit plnému a účinnému zapojení dotyčné osoby do profesního života na rovnoprávném základě s ostatními pracovníky. Je věcí vnitrostátního soudu posoudit, zda jsou ve věci v původním řízení tyto podmínky splněny.