Language of document :

Presuda Suda (četvrto vijeće) od 18. prosinca 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Retten i Kolding, Civilretten - Danska) – FOA, u ime Karstena Kaltofta protiv Kommunernes Landsforening (KL), u ime Billund Kommune

(Predmet C-354/13)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Otkaz ugovora o radu – Razlog – Pretilost radnika – Opće načelo nediskriminacije zbog pretilosti – Nepostojanje – Direktiva 2000/78/EZ – Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja – Zabrana svake diskriminacije na temelju invaliditeta – Postojanje „invaliditeta“)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Retten i Kolding, Civilretten

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: FOA, u ime Karstena Kaltofta

Tuženik: Kommunernes Landsforening (KL), u ime Billund Kommune

Izreka

Pravo Unije treba tumačiti u smislu da ono ne sadrži opće načelo nediskriminacije na temelju pretilosti kao takve, u području zapošljavanja i rada.

Direktivu Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja treba tumačiti u smislu da pretilost radnika predstavlja „invaliditet“ u smislu te direktive kada on predstavlja ograničenje koje proizlazi iz dugotrajnih tjelesnih, mentalnih ili psihičkih oštećenja, čije međudjelovanje s različitim preprekama može sprečavati puno i učinkovito sudjelovanje osobe u pitanju u profesionalnom životu na ravnopravnoj osnovi s drugim radnicima. Na sudu koji je uputio zahtjev je da provjeri jesu li u glavnom predmetu ti uvjeti ispunjeni.