Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2014. december 18-i ítélete (a Retten i Kolding, Civilretten [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Karsten Kaltoft nevében eljáró FOA kontra a Billund Kommune nevében eljáró Kommunernes Landsforening (KL)

(C-354/13. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Szociálpolitika – Elbocsátás – Indok – A munkavállaló elhízása – Az elhízás alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmának általános elve – Hiány – 2000/78/EK irányelv – A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód – Minden, fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma – „Fogyatékosság” fennállása)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Retten i Kolding, Civilretten

Az alapeljárás felei

Felperes: a Karsten Kaltoft nevében eljáró FOA

Alperes: a Billund Kommune nevében eljáró Kommunernes Landsforening (KL)

Rendelkező rész

Az uniós jogot akként kell értelmezni, hogy nem mondja ki az önmagában az elhízás alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmának a foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazandó általános elvét.A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvet akként kell értelmezni, hogy a munkavállaló elhízása az ezen irányelv értelmében vett „fogyatékosságnak” tekinthető, amennyiben ez az állapot olyan korlátozottsággal jár, amely különösen valamilyen hosszan tartó testi, szellemi vagy lelki ártalmon alapul, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és más munkavállalókkal egyenlő szerepvállalását a szakmai életben. A nemzeti bíróság felad

ata annak vizsgálata, hogy az alapügyben e feltételek teljesülnek-e.