Language of document :

Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 18. decembra spriedums (Retten i Kolding, Civilretten (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – FOA, kas pārstāv Karsten Kaltoft/Kommunernes Landsforening (KL), kas pārstāv Billund Kommune

(C-354/13) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālā politika – Atlaišana – Iemesls – Darba ņēmēja aptaukošanās – Vispārējs nediskriminācijas aptaukošanās dēļ princips – Neesamība – Direktīva 2000/78/EK – Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā – Jebkādas diskriminācijas invaliditātes dēļ aizliegums – “Invaliditātes” esamība

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Retten i Kolding, Civilretten

Pamatlietas puses

Prasītāja: FOA, kas pārstāv Karsten Kaltoft

Atbildētāja: Kommunernes Landsforening (KL), kas pārstāv Billund Kommune

Rezolutīvā daļa:

Savienības tiesības ir jāinterpretē tādējādi, ka tajās attiecībā uz nodarbinātību un profesiju nav nostiprināts vispārējs nediskriminācijas princips konkrēti aptaukošanās dēļ;

Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, ir jāinterpretē tādējādi, ka darba ņēmēja aptaukošanās ir “invaliditāte” šīs direktīvas izpratnē, ja šis stāvoklis rada ierobežojumu, kurš it īpaši izriet no ilgstošiem fiziskiem, mentāliem vai psihiskiem traucējumiem, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var apgrūtināt attiecīgās personas pilnvērtīgu un efektīvu dalību profesionālajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem darba ņēmējiem. Valsts tiesas ziņā ir izvērtēt, vai pamatlietā šie nosacījumi ir izpildīti.