Language of document :

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 18. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Retten i Kolding, Civilretten – Danska) – FOA, ki zastopa Karstena Kaltofta/Kommunernes Landsforening (KL), ki zastopa Billund Kommune

(Zadeva C-354/13)1

(Predhodno odločanje – Socialna politika – Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca – Razlog – Debelost delavca – Splošno načelo prepovedi diskriminacije zaradi debelosti – Neobstoj – Direktiva 2000/78/ES – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Prepoved vsakršne diskriminacije zaradi invalidnosti – Obstoj ,invalidnosti‘)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Retten i Kolding, Civilretten

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: FOA, ki zastopa Karstena Kaltofta

Tožena stranka: Kommunernes Landsforening (KL), ki zastopa Billund Kommune

Izrek

Pravo Unije je treba razlagati tako, da ne določa splošnega načela prepovedi diskriminacije zaradi debelosti pri zaposlovanju in delu.

Direktivo Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu je treba razlagati tako, da pomeni debelost delavca „hendikepiranost“ v smislu te direktive, če pomeni omejitev, ki je med drugim posledica trajnih telesnih okvar oziroma umskih ali duševnih motenj, ki lahko v povezavi z različnimi ovirami zadevni osebi preprečujejo, da bi polno in učinkovito sodelovala v poklicnem življenju enako kot drugi delavci. Nacionalno sodišče je pristojno preveriti, ali so ti pogoji v postopku v glavni stvari izpolnjeni.