Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 12 януари 2015 г. DQ и др./Европейски парламент

(Дело F--49/14)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________

1 ОВ C 292, 1.9.2014 г., стр.62.