Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 12. januára 2015 – DQ a i./Európsky parlament

(vec F-49/14)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 292, 1.9.2014, s. 62.