Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 19 januari 2015 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer – uitgebreid) van 7 november 2014 in zaak T-399/11, Banco Santander en Santusa/Commissie

(Zaak C-21/15 P)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: Europese Commissie (vertegenwoordigers: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes en P. Němečková, gemachtigden)Andere partijen in de procedure: Banco Santander, S.A. en Santusa Holding, S.L.Conclusieshet bestreden arrest vernietigen;de zaak terugverwijzen naar het Gerecht van de Europese U

issie (vertegenwoordigers: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes en P. Němečk

ová, gemach

tigden)Andere partijen in de proc

edure: Banco Santander, S.A. en Santusa Holding, S.L.Conclusi

seerde onderdelen:in de eerste plaats heeft het Gerecht ten onrechte verlangd dat om

aan te tonen dat een maatregel selec

tief is, er sprake moet zijn van een begunstigde groep van ondernemingen met eigen specifieke (vooraf bepaalbare) kenmerken, enin de tweede plaats heeft het Gerecht het begrip selectieve staatsste

un onjuist uitgelegd doordat een kunstmatig onderscheid wordt gemaakt tussen exportsteun voor goederen en exports

teun voor kapitaal.