Language of document :

Tožba, vložena 22. decembra 2014 – Evropska komisija/Italijanska republika

(Zadeva C-601/14)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: E. Traversa, F. Moro, agenta)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predloga tožeče stranke

ugotovitev, da Italijanska republika s tem, da ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za zagotovitev obstoja sheme odškodnin žrtvam vseh nasilnih naklepnih kaznivih dejanj, storjenih na njenem ozemlju, ni izpolnila obveznosti iz člena 12(2) Direktive 2004/80/ES1 ;

Italijanski republiki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Direktiva 2004/80/ES uvaja sistem sodelovanja med nacionalnimi organi, da se žrtvam kaznivih dejanj v vsej Evropski uniji olajša dostop do primerne odškodnine v čezmejnih primerih. Sistem deluje na podlagi shem držav članic glede odškodnine žrtvam nasilnih naklepnih kaznivih dejanj, storjenih na njihovem ozemlju. Za zagotovitev operativnosti tega sistema sodelovanja člen 12(2) Direktive državam članicam nalaga, da imajo ali vzpostavijo sistem odškodnin žrtvam nasilnih naklepnih kaznivih dejanj, storjenih na njihovem ozemlju, ki žrtvam zagotavlja pošteno in primerno odškodnino. Taka obveznost je treba razumeti tako, da se nanaša na vsa nasilna naklepna kazniva dejanja in ne le na nekatere od njih. Italijanska ureditev določa nacionalno shemo glede odškodnin žrtvam kaznivih dejanj, ki jo sestavlja vrsta specialnih zakonov v zvezi z odškodnino za nekatera nasilna naklepna kazniva dejanja, vendar ne določa splošnega sistema odškodnine, ki bi zadeval žrtve vseh kaznivih dejanj, ki jih italijanski kazenski zakonik opredeljuje in kvalificira kot nasilna in naklepna. Zlasti italijanska ureditev ne določa sistem odškodnin za nasilna naklepna kazniva dejanja t.i. „splošne kriminalitete“, ki niso zajeta s spec

ialnimi zakoni. Zato je treba ugotoviti, da Italijanska republika ni izpolnila obveznosti iz člena 12(2) Direktive 2004/80/ES.