Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2014. december 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Patrick Breyer kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-582/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Patrick Breyer

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv – a továbbiakban: adatvédelmi irányelv – 2. cikkének a) pontját, hogy a szolgáltató által az internetes honlapjának felkeresésével összefüggés