Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 17. decembra 2014 – Patrick Breyer/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-582/14)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Patrick Breyer

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2(a) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Direktiva o varstvu podatkov) razlagati tako, da naslov internetnega protokola (v nadaljevanju: IP-naslov), ki ga zbira ponudnik storitev pri dostopu do njegove spletne strani, za tega ponudnika pomeni datum, ki omogoča identifikacijo posameznika, že v primeru, če tretja stranka (tukaj: ponudnik dostopa) razpolaga z dodatnimi informacijami, potrebnimi za identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki?

Ali člen 7(f) Direktive o varstvu podatkov nasprotuje nacionalnemu predpisu, v skladu s katerim lahko ponudnik osebne podatke brez privolitve uporabnika zbira in uporabi samo, če je to potrebno za omogočanje in zaračunavanje konkretnega dostopa do telekomunikacijskih storitev s strani zadevnega uporabnika, in po katerem cilj zagotavljanja splošnega delovanja telekomunikacijskih storitev ne upravičuje uporabe podatkov po zaključku postopka uporabe?