Language of document :

Euroopa Kohtu (üheksas koda) 10. veebruari 2015. aasta määrus (Riigikohtu eelotsusetaotlus - Eesti) – MTÜ Liivimaa Lihaveis versus Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee

(kohtuasi C-175/13)1

(Eelotsusetaotlus – ELTL artikkel 267 – Kaebus eelotsusetaotluse esitamise otsuse peale – Poolelioleva vaidluse puudumine seda kaebust lahendavas kohtus – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: eesti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Riigikohus

Põhikohtuasja menetluse pooled

Kaebuse esitaja: MTÜ Liivimaa Lihaveis

Vastustaja: Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee

menetluses osales: Eesti Vabariigi Siseministeerium

Resolutsioon

Riigikohtu (Eesti) 21. märtsi 2013. aasta määrusega esitatud eelotsusetaotlus on ilmselgelt vastuvõetamatu.

____________

____________

1 ELT C 156, 1.6.2013.