Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 27. januar 2015 – Openbaar Ministerie mod Marc Emiel Melanie De Beuckeleer, Michiel Martinus Zeeuws og Staalbeton NV/SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Recthbank van eerste aanleg te Turnhout – Belgien)

(Sag C-56/14) 1

Processprog: nederlandsk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

____________

1 EUT C 135 af 5.5.2014.