Language of document :

Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2015. gada 19. marta rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-62/13) 1

Aizliegums lietas dalībnieka pārstāvim piedalīties tiesvedībā – Jauna pārstāvja neizraudzīšanās – Prasītājs, kurš ir pārtraucis atbildēt uz Civildienesta tiesas lūgumiem – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – A., advokats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un G. Gattinara)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumu par summas EUR 500 apmērā un piecu summu EUR 504,67 apmērā atvilkšanu no prasītāja invaliditātes pabalsta attiecīgi par mēnešiem no 2012. gada jūlija līdz 2012. gada decembrimRezolutīvā daļa:izbeigt tiesvedību lietā F-62/13, Marcuccio/Komisija pirms sprieduma taisīšanas;L. Marcuccio sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.