Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 24. märtsi 2015. aasta otsus – Maggiulli versus komisjon

(kohtuasi F-61/14)1

(Avalik teenistus – Edutamine – 2013. aasta edutamine –Edutamata jätmise otsus– Teenete võrdlev hindamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Carola Maggiulli (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat A. Salerno)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta hageja 2013. aasta edutamise raames palgaastmele AD13 edutamata.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta C. Maggiulli kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 421, 24.11.2014, lk 61.