Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 24.3.2015 – Maggiulli v. komissio

(Asia F-61/14)1

(Henkilöstö – Ylennys – Vuoden 2013 ylennyskierros – Päätös ylentämättä jättämisestä – Ansioiden vertailu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carola Maggiulli (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja A. Salerno)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne päätöksestä olla ylentämättä kantajaa palkkaluokkaan AD13 vuoden 2013 ylennyskierroksen nojalla.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Carola Maggiulli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 421, 24.11.2014, s. 61.