Language of document :

Civildienesta tiesas (viena tiesneša palāta) 2015. gada 24. marta spriedums – Maggiulli/Komisija

(lieta F-61/14) 1

Civildienests – Paaugstināšana amatā – 2013. gada paaugstināšana amatā – Lēmums par nepaaugstināšanu amatā – Salīdzinošs nopelnu vērtējums

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Carola Maggiulli (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – ASalerno, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – CBerardis-Kayser un GBerscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu nepaaugstināt prasītāju AD 13 pakāpē 2013. gada paaugstināšanas amatā ietvaros.Rezolutīvā daļa:prasību noraidīt;C. Maggiulli sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.