Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tal-24 ta’ Marzu 2015 – Maggiulli vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-61/14)1

(Servizz pubbliku – Promozzjoni – Proċedura ta’ promozzjoni 2013 – Deċiżjoni li ma tingħatax promozzjoni – Eżami komparattiv tal-merti)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Carola Maggiulli (Brussell, il-Belġju) (rappreżentant: A. Salerno, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentant: C. Berardis-Kayser u G. Berscheid, aġenti)

Suġġett tal-kawża

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni li r-rikorrenti ma tiġix promossa għall-grad ta’ AD13 taħt il-proċedura ta’ promozzjoni 2013.Dispożittiv Ir-rikors huwa miċħud.C. Maggiulli għandha tbati l-ispejjeż tagħha u hija kkundannata tbati l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea.