Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 24. marca 2015 – Maggiulli/Komisia

(vec F-61/14)1

(Verejná služba – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2013 – Rozhodnutie o nepovýšení – Porovnávacie hodnotenie zásluh)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Carola Maggiulli (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: A. Salerno, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobkyne do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania za rok 2013Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    C. Maggiulli znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.