Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 19. marta rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-65/13) 1

Aizliegums lietas dalībnieka pārstāvim piedalīties tiesvedībā – Jauna pārstāvja neizraudzīšanās – Prasītājs, kurš ir pārtraucis atbildēt uz Civildienesta tiesas lūgumiem – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – A., advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu noraidīt prasītāja Komisijai iesniegto prasību izmaksāt viņam summu EUR 10 000 apmērā kā atlīdzību par kaitējumu, kas esot nodarīts, nosūtot viņam vēstuli, ar kuru viņš ticis informēts tostarp par to, ka Komisija ir veikusi viņa pieteikumu par izdevumu atlīdzību, kā tas bija piespriests Komisijai, ieskaitu, dzēšot tos ar summām, kuras viņš bija parādā KomisijaiRezolutīvā daļa:izbeigt tiesvedību lietā F-65/13 Marcuccio/Komisija pirms sprieduma taisīšanas;L. Marcuccio sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.