Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 19. marca 2015 – Marcuccio/Komisia

(vec F-65/13)1

(Vylúčenie z konania uplatnené voči zástupcovi účastníka konania – Nevymenovanie nového zástupcu – Žalobca, ktorý prestal odpovedať na výzvy Súdu – Zastavenie konania)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: A., advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Bernardis-Kayser a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu adresovanému Komisii smerujúcemu k tomu, aby mu vyplatila sumu vo výške 10 000 eur z dôvodu údajnej ujmy, ktorú mal utrpieť v dôsledku listu, ktorým mu bolo oznámené, okrem iného, že Komisia započítala ním požadované náhrady trov konania, ktoré bola Komisia povinná nahradiť, voči sumám, ktoré dlhoval KomisiiVýrok1.    Konanie o žalobe F-65/13, Marcuccio/Komisia sa zastavuje.2.    Pán Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.