Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 24. marts 2015 – BU mod EMA

(Sag F-97/14) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

____________

1 EUT C 7 af 12.1.2015, s. 50.