Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 24. ožujka 2015. – BU protiv EMA-e

(predmet F-97/14)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik trećeg vijeća naložio je brisanje predmeta.

____________

____________

1    SL C 7, 12.1.2015., str. 50.