Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 18. märtsi 2015. aasta otsus – DK versus EEAS

(kohtuasi F-27/14)1

(Avalik teenistus – EEAS töötajad – Ametnikud – Distsiplinaarmenetlus – Teenistusest vabastamine pensioniõigusi vähendamata – Personalieeskirjade IX lisa artikkel 25 – Pooleliolev kriminaalmenetlus – Ametisse nimetavale asutusele ja kriminaalasja käsitlevale kohtule esitatud asjaolude identsus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: DK (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Välisteenistus (EEAS) (esindajad: S. Marquardt ja M. Silva)

Ese

Nõue tühistada otsus vabastada hageja alates 1. veebruarist 2014 teenistusest ilma tema pensioniõigusi vähendamata, mis oli tehtud distsiplinaarmenetluse tagajärjel, mis oli algatatud pärast seda, kui siseriiklikud ametiasutused olid hagejale esitanud süüdistuse pettuses Euroopa riigihanketurgudel, võltsimises, võltsingute kasutamises, rahapesus ja korruptsioonis.

Resolutsioon

Tühistada 16. jaanuari 2014. aasta otsus, millega Euroopa Välisteenistus vabastas DK teenistusest ilma tema pensioniõigusi vähendamata.

Jätta Euroopa Välisteenistuse kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kõik DK kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 184, lk 43.