Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 18. marta spriedums – DK/EĀDD

(lieta F-27/14) 1

Civildienests – EĀDD darbinieki – Ierēdnis – Disciplinārlieta – Atstādināšana no amata bez pensijas tiesību samazinājuma – Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. pants – Notiekošs kriminālprocess – Iecēlējinstitūcijai un krimināltiesai iesniegto faktu identiskums

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: DK (pārstāvis – S. Orlandi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) (pārstāvji – S. Marquardt un M. Silva)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītājs 2014. gada 1. februārī tika atstādināts no amata bez pensijas tiesību samazinājuma, pamatojoties uz disciplinārlietu, kas tika ierosināta pēc tam, kad valsts iestādes prasītāju apsūdzēja par krāpniecību saistībā ar Eiropas publisko iepirkumu, dokumentu viltošanu un viltotu dokumentu izmantošanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un korupcijuRezolutīvā daļa:atcelt 2014. gada 16. janvāra lēmumu, ar kuru Eiropas Ārējās darbības dienests ir atcēlis DK no amata bez viņa pensijas tiesību samazinājuma;Eiropas Ārējās darbības dienests sedz savus un atlīdzina visus DK tiesāšanās izdevumus.